Volvo XC90 an toàn nhất thế giới có phải sự thật?

Đi đầu  trong những phát minh công nghệ an toàn bảo vệ con người, áp dụng những tiêu chuẩn khắt khe vào sản phẩm, đó là những điều khiến Volvo được...