Tầm nhìn của Volvo đến năm 2020 sẽ không còn ai tử vong hoặc bị thương nặng khi ngồi trong xe Volvo